Rychlý kontakt

Společná advokátní kancelář
Tel: +420 241 440 650
zeman@advokati-mediatori-praha.cz

GDPR
Osobní údaje našich klientů získáváme, zpracováváme a uchováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu a toliko za účelem řádného poskytování služeb advokáta, vždy však v souladu s národními a evropskými předpisy a zásadami na ochranu osobních údajů. Tím, že nám svoje osobní údaje poskytujete, udělujete souhlas s jejích zpracováním a uchováním a potvrzujete, že jste s předpisy a zásadami o ochraně osobních údajů seznámeni a rozumíte jim. Váš souhlas s uchováváním Vašich osobních údajů může být kdykoliv odvolán.

Ochrana spotřebitelů
Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607.

Aktuální oznámení

UROVNEJTE VÁŠ SPOR MEDIACÍ!

Je to rychlý, levný a diskrétní způsob řešení. Nikdo neodchází jako poražený.

Vítejte v naší advokátní kanceláři

Advokátní kancelář Zeman Zemanová tvoří samostatní advokáti s takřka 20-ti letou praxí v oboru práva občanského, správního, obchodního i trestního a to:

JUDr. Aleš Zeman, advokát, ČAK 2167
JUDr. Vladana Zemanová, advokátka a zapsaná mediátorka, ČAK 7879

Právní služby poskytujeme klientům osobně. U nás má klient jistotu, že u soudu ho vždy bude zastupovat zkušený advokát.

Právní služby jsou poskytovány v rodinném prostředí za přijatelné a dostupné ceny.