Rychlý kontakt

Společná advokátní kancelář
Tel: +420 241 440 650
zeman@advokati-mediatori-praha.cz

GDPR
Osobní údaje našich klientů získáváme, zpracováváme a uchováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu a toliko za účelem řádného poskytování služeb advokáta, vždy však v souladu s národními a evropskými předpisy a zásadami na ochranu osobních údajů. Tím, že nám svoje osobní údaje poskytujete, udělujete souhlas s jejích zpracováním a uchováním a potvrzujete, že jste s předpisy a zásadami o ochraně osobních údajů seznámeni a rozumíte jim. Váš souhlas s uchováváním Vašich osobních údajů může být kdykoliv odvolán.

Ochrana spotřebitelů
Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607.

Aktuální oznámení

UROVNEJTE VÁŠ SPOR MEDIACÍ!

Je to rychlý, levný a diskrétní způsob řešení. Nikdo neodchází jako poražený.

Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje širokou škálu právních služeb v oblastech práva:

  • občanského, dědického, rodinného
  • obchodních
  • správního
  • trestního
  • nemovitostí (převody, zástavy, nájmy, atd)
  • nekalé soutěže, práva reklamního
  • potravinového (úzká specializace)
  • sepisujeme veškeré typy smluv
  • zastupujeme v soudních řízeních


Poskytujeme komplexní právní poradenství pro společnosti, podnikatele i občany.

Spolupracujeme s notáři, daňovými poradci a realitními kancelářemi.

Advokátky, jsou současně také zapsané mediátorky a jsou připraveny poskytnout diskrétní a rychlé řešení problémů či sporů bez zbytečných soudních výloh a stresu v neformálním prostředí advokátní kanceláře. Podrobnosti v sekci mediace.