Rychlý kontakt

Společná advokátní kancelář
Tel: +420 241 440 650
zeman@advokati-mediatori-praha.cz

GDPR
Osobní údaje našich klientů získáváme, zpracováváme a uchováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu a toliko za účelem řádného poskytování služeb advokáta, vždy však v souladu s národními a evropskými předpisy a zásadami na ochranu osobních údajů. Tím, že nám svoje osobní údaje poskytujete, udělujete souhlas s jejích zpracováním a uchováním a potvrzujete, že jste s předpisy a zásadami o ochraně osobních údajů seznámeni a rozumíte jim. Váš souhlas s uchováváním Vašich osobních údajů může být kdykoliv odvolán.

Ochrana spotřebitelů
Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607.

Aktuální oznámení

UROVNEJTE VÁŠ SPOR MEDIACÍ!

Je to rychlý, levný a diskrétní způsob řešení. Nikdo neodchází jako poražený.

Odměna za služby

Odměna advokátů je vždy stanovena dohodou s klientem s ohledem na jeho potřeby a možnosti. Tato odměna může být sjednána například jako:

  • časová odměna – podle vynaloženého času při poskytování právní služby
  • pevná odměna – za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časový rozsah služeb
  • paušální odměna – za sjednané časové období bez ohledu na rozsah služeb a na počet úkonů
  • za úkon – podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem
  • podle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby
  • podílová odměna – podle výsledku sporu
  • kombinace dvou či více výše uvedených způsobů


Není-li odměna stanovena dohodou, řídí se výše odměny advokátním tarifem – vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.177/1996 Sb. v platném znění. K odměně je účtováno DPH.